Inschrijven

In de week van 22 januari 2018 start in “De Semmelstee” een volgende (nieuwe) serie activiteiten. De nieuwe serie activiteiten in “De Berk” begint in de week van 29 januari 2018.

Klik op de mogelijkheid die u het beste lijkt:

Alle inschrijvingen worden gecoördineerd door de cursuscoördinator.

U ontvangt uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een schriftelijke bevestiging van uw deelname.

Het doorgaan van een cursus is onder voorwaarde van voldoende deelname.

In “De Berk” is beperkte ruimte beschikbaar. Mocht een van de activiteiten te veel aanmeldingen krijgen, dan zal de cursuscoördinator met de betrokkenen in overleg treden en zoeken naar een alternatief.

SeniorWeb Groningen stelt het zeer op prijs als u het cursusgeld per bank overmaakt op rekening

NL66RABO0162265220

t.n.v. SeniorWeb Groningen, onder vermelding van uw naam en de naam van het lesonderdeel waar u aan deelneemt. Indien niet anders mogelijk, dan kan ook bij het begin van de eerste les betaald worden.

Op woensdag 10 januari september 2018, tussen 13.00 en 15.00 uur, is er een informatie/inschrijfbijeenkomst in onze locatie: Het buurtcentrum “De Semmelstee”, Semmelweisstraat 182, 9728 NB Groningen.

U kunt tijdens deze bijeenkomst het cursusgeld NIET betalen (zie hierboven).